Басты бет Ақпарат ағыны ХАБАРЛАНДЫРУ — ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХАБАРЛАНДЫРУ — ОБЪЯВЛЕНИЕ

0
198

«Қарадала тынысы-Қарадала нәпәси» ЖШС (бұдан әрі-газет), сондай-ақ желілік басылым Qaradala.kz (бұдан әрі-басылым Qaradala.kz) «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» ҚР Конституциялық Заңына және Қаулысына сәйкес, сондай-ақ аудандық мәслихаттар депутаттығына кандидаттарды, сайлауға қатысу үшін аудандық, ауылдық округтер әкімдеріне кандидаттарды газетте, сондай-ақ желілік басылымда төлем мөлшері, баспа алаңдарын ұсыну шарттары мен тәртібі туралы хабарлама жариялайды Qaradala.kz сайлау алдындағы үгіт насихат материалдарын орналастыру үшін.Газеттерді берудің жалпы шарттары мен тәртібі сондай-ақ Басылым Qaradala.kz Газет, сондай-ақ желілік басылым Qaradala.kz үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін баспа алаңдарын ұсынады.

Газеттің баспа алаңдарын, сондай-ақ басылымдарды ұсыну Qaradala.kz газет иесі, сондай-ақ басылым арасында жасалған шарт негізінде жүзеге асырылады Qaradala.kz саяси партияның, бір мандатты сайлау округінен сенім білдірілген Адамның кандидатының, сондай-ақ ҚР Парламенті Мәжілісінің, облыстық мәслихаттың депутаттығына кандидаттардың бір мандатты округтер бойынша баспа үгіт материалдарын орналастыру үшін баспа алаңын беруге сенім білдірілген адамы.

Шарт нысаны және оған ілеспе құжаттар жазбаша өтініш берген кезде ұсынылады. Осындай шарт жасасу үшін партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияның, ҚР Парламент Мәжілісінің, облыстық мәслихаттың депутаттығына кандидаттың сенім білдірілген тұлғасы бір мандатты сайлау округі бойынша газет иесіне, сондай-ақ басылымдарды ұсынады. Qaradala.kz мынадай ақпаратты көрсете отырып және ұсына отырып жазбаша өтініш:

1) партиялық тізімнің ұсынылғанын растайтын құжаттың көшірмесі;

2) саяси партияның уәкілетті өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) атқаратын алаңының жоспарланған көлемін, үгіт материалдарының түрін көрсете отырып, жазбаша өтініштің мазмұны;

4) үгіт материалының мәтінін қағаз түрінде (әрбір ұсынылған парақта уәкілетті өкілдің қолымен) және электрондық жеткізгіште таратып жазу;

5) бір мандатты сайлау округі бойынша ҚР Парламенті Мәжілісіне депутаттыққа кандидаттың өтінішін беретін саяси партияның уәкілетті өкілінің жеке куәлігінің көшірмесі.

Жазбаша өтініштерді газет, сондай-ақ басылым қабылдайды Qaradala.kz ҚР Парламенті Мәжілісіне кандидаттар үшін, сондай-ақ аудандық мәслихаттар депутаттығына кандидаттар, әкімдерге, ауылдық округтерге кандидаттар үшін мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, А. Қадыров көшесі, 42А,

Аудандық мәслихаттар депутаттығына Кандидат (сенім білдірілген тұлға) «Қарадала тынысы-Қарадала нәпәси» ЖШС-не мынадай ақпаратты көрсете отырып, жазбаша өтініш береді:

— Өтініш берген кандидаттың (сенім білдірілген тұлғаның) Т. А. Ә.;

— кандидаттың (сенім білдірілген тұлғаның)жеке куәлігі;

— уәкілетті орган берген кандидаттың (сенім білдірілген тұлғаның) куәлігі;

— баспа алаңының жоспарланған көлемін және оны беру уақытын, үгіт материалдарының түрін көрсете отырып, жазбаша өтініштің мазмұны;

— кандидаттың (сенім білдірілген тұлғаның) қолы.

Жазбаша өтінішке қоса беріледі:

— кандидат куәлігінің көшірмесі;

— кандидаттың (сенім білдірілген тұлғаның) жеке куәлігінің көшірмесі.

Жарияланымдарда олардың төлемі, материалдарды шығаруға жауапты тұлғалар, қаржыландыру көздері, ақпарат берген тұлғаның тегі туралы ақпарат болуға тиіс.

Баспа материалдарын орналастыру кезектілігін газет, сондай-ақ басылым белгілейді Qaradala.kz жазбаша өтініштердің келіп түсу тәртібімен. Бір уақытта бірнеше саяси партиялардан газет, сондай-ақ басылым өтініштер келіп түскен жағдайда Qaradala.kz жеребе тартылады. Жеребеге баспа материалдарын орналастыру кезектілігіне дау айтатын саяси партиялардың уәкілетті өкілдері және даудың тәуелсіз тарапы ретінде БАҚ өкілі қатысады. Саяси партияның әрбір уәкілетті тұлғасына баспа материалын орналастыру күнін көрсете отырып, тіркеме орналасқан бір мөрленген конвертті таңдау ұсынылады. Конверттердің саны дауға қатысушылардың санына тең. Жеребе аяқталғаннан кейін дауға қатысушылар мен БАҚ өкілі жеребе хаттамасына қол қояды. Жеребе тастау нәтижелері (хаттаманың көшірмесі) тиісті сайлау комиссиясына ұсынылады.

Ұсыну тәртібі

үгіттік баспа

материалдар

Үгіттік баспа материалдары газетке, сондай-ақ басылымға беріледі Qaradala.kz модульдер немесе мақалалар түрінде газет, сондай-ақ басылым шыққан күнге дейін күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірмей Qaradala.kz

Газет, сондай-ақ басылым Qaradala.kz егер ол конституциялық құрылысты күштеп өзгерту, республиканың тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыру, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа табыну идеяларын жариялауды, сондай-ақ заңнамада көзделмеген әрекеттерді жасауды көздеген жағдайда үгіттік баспа материалдарын орналастырудан бас тартуға құқылы әскерилендірілген құрамалар және заңнамада көзделген өзге де негіздерде.

Газет, сондай-ақ басылым Qaradala.kz саяси партиялардың, кандидаттардың ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпарат болған жағдайда үгіттік баспа материалдарын орналастырудан бас тартуға құқылы.

Осы хабарламада көрсетілген баспа алаңдарын беру шарттары мен тәртібі уәкілетті органдардың талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін.

Газеттің, сондай-ақ басылымның баспа алаңдарын төлеу мөлшері мен тәртібі Qaradala.kz

Үгіт материалдарын орналастыру үшін баспа алаңдарының құны:

— Журналистік жарияланымдары бар беттерде модульді орналастырудың 1 шаршы метріне 200 теңге;

— Журналистік жарияланымдары бар беттерде мақаланы орналастырудың 1 шаршы метріне 200 теңге;

Аудандық мәслихат депутаттығына кандидаттар үшін-1 шаршы сантиметр үшін 300 теңге.

Аудандық, ауылдық округ әкімдеріне кандидаттар үшін-1 см шаршы үшін 300 тг.

Сондай-ақ барлық сайлауалды, сайлаудан кейінгі ресми материалдарды жариялағаны үшін-1 см шаршы үшін300 тг.

Желілік басылымда жариялау құны Qaradala.kz -40.000 теңге сондай-ақ кандидаттар туралы журналистік материал жариялағаны үшін-40.000 теңге.

Төлем газет, сондай-ақ басылым шығарған шот негізінде жүзеге асырылады Qaradala.kz осындай шот берілген күннен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде. Төлем газеттің баспа алаңдарын беру туралы тиісті шартта көрсетілген «Қарадала тынысы-Қарадала нәпәси» ЖШС-нің банктік деректемелеріне, сондай-ақ басылымдарда жүзеге асырылады Qaradala.kz немесе шотта.

 

***

ТОО «Қарадала тынысы-Қарадала нәпәси» (далее – Газета), а также сетевого издания Qaradala.kz (далее – Издание  Qaradala.kz) в соответствии с Конституционным Законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и Постановлением, а также кандидатов в депутаты районного  маслихатов, кандидатов в акимы  районного, сельских округов для участия  в выборах, публикует сообщение о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления печатных площадей в Газете, а также в сетевом Издании  Qaradala.kzдля размещения материалов предвыборной агитации.

Общие условия и порядок предоставления газетных площадей Газетой, а также Изданием  Qaradala.kz

Газета, а также сетевое Издание Qaradala.kzпредоставляют  печатные площади для размещения агитационных  печатных материалов.

Предоставление печатных площадей  Газеты, а также Издания  Qaradala.kzосуществляется на основании договора, заключенного между собственником Газеты, а также Издания  Qaradala.kzи доверенным лицом политической партии, кандидата доверенного лица от одномандатного избирательного округа, а также кандидатов в депутаты мажилиса парламента РК, областного маслихата по одномандатным округам на предоставление печатной площади для размещения печатных агитационных материалов.

Форма договора и сопутствующих ему документов предоставляется при подаче письменного обращения.  Для заключения такого договора доверенное лицо политической партии, выдвинувшей партийные списки,  кандидата в депутаты вМажилис Парламента РК, областного маслихата по одномандатному избирательному округу предоставляет собственнику Газеты,  а также Издания  Qaradala.kzписьменное обращение с указанием и предоставлением следующей информации:

1) копия документа, подтверждающего выдвижение партийного списка;

2) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя политической партии;

3) содержание письменного обращения с указанием планируемого объема занимаемой площади, вида агитационных материалов;

4) расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью  уполномоченного представителя  на каждом предоставленном листе) и электронном носителях;

5) копия удостоверения личности уполномоченного представителя политической партии,  подающего заявление кандидата в депутаты в Мажилис Парламента РК по одномандатному избирательному округу.

Письменные обращения принимаются  Газетой, а также Изданием  Qaradala.kzдля кандидатов в Мажилис Парламента РК, а также для кандидатов в депутаты районных  маслихатов, кандидатов в акимы, сельских округов, принимаются по адресу: Алматинская область, Уйгурский район,  с.Чунджа,  ул. А.Кадырова, 42А,

Кандидат в депутаты районного маслихатов (доверенное лицо) предоставляет ТОО «Қарадала тынысы-Қарадала нәпәси» письменное обращение с указанием следующей информации:

– Ф.И.О. кандидата (доверенного лица), подающего обращение;

– удостоверение личности кандидата (доверенного лица);

– удостоверение кандидата (доверенного лица), выданное уполномоченным органом;

– содержание письменного обращения с указанием планируемого объема печатной площади и времени ее предоставления, вида агитационных материалов;

– подпись кандидата (доверенного лица).

К письменному обращению   прилагаются:

– копия удостоверения кандидата;

– копия удостоверения личности кандидата (доверенного лица).

Публикации должны содержать информацию об их    оплате, ответственных лицах за выпуск материалов, источниках финансирования, фамилию лица, предоставившего информацию.

Очередность  размещения печатных материалов устанавливается Газетой, а также Изданием  Qaradala.kzв порядке поступления письменных обращений. В случае одновременного поступления обращений от нескольких  политических партий в тот же день Газетой, а также Изданием  Qaradala.kzпроводится жеребьевка. В жеребьевке участвуют  уполномоченные представители политических партий, оспаривающие очередность размещения печатных материалов, и представитель СМИ в качестве независимой стороны спора. Каждому уполномоченному лицу политической партии предлагается выбрать по одному запечатанному конверту, в котором находится  вложение с указанием даты размещения печатного материала. Количество конвертов равно  количеству участников спора. По окончании жеребьевки  участники спора и представитель СМИ подписывают протокол жеребьевки. Результаты жеребьевки (копия протокола) предоставляются в соответствующую избирательную комиссию.

 

Порядок  предоставления

агитационных печатных

материалов

Агитационные печатные материалы предоставляются  Газете, а также Изданию  Qaradala.kzв виде модулей  или статей не позже чем за 3 (три)  календарных дня до даты выхода Газеты, а также Издания  Qaradala.kz

Газета, а также Издание  Qaradala.kzвправе отказать в размещении агитационных печатных материалов в случае, если усмотрит в них провозглашение идей насильственного  изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни,  культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований и на иных основаниях,  предусмотренных законодательством.

Газета, а также Издание  Qaradala.kzвправе отказать в размещении агитационных печатных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации политических партий, кандидатов.

Условия и порядок предоставления печатных площадей, указанные в настоящем сообщении, могут корректироваться  в соответствии с требованиями уполномоченных органов.

Размер и порядок оплаты печатных площадей Газеты, а также Издания  Qaradala.kz

Стоимость печатных площадей для размещения  агитационных материалов составляет:

– 200 тенге за 1 кв. см размещения модуля на страницах с журналистскими публикациями;

– 200 тенге за 1 кв. см  размещения   статьи на страницах с журналистскими публикациями;

Для кандидатов в депутаты районного  маслихата  –  300 тенге за 1 кв. см.

Для кандидатов в  акимы районного, сельокругов – 300 тг. за 1 кв. см.

А так же за публикацию всех предвыборных, послевыборных официальных материалов – 300тг. за 1 кв. см.

Стоимость публикации в сетевом Издании Qaradala.kz– 40.000 тенге а так же за публикацию журналистского материала о кандидатах — 40.000 тенге.

Оплата осуществляется на  основании счета, выставленного Газетой, а также Изданием  Qaradala.kzв течение 3 (трех) банковских дней от даты выставления такого счета.  Оплата осуществляется на банковские реквизиты ТОО «Қарадала тынысы-Қарадала нәпәси», указанные в соответствующем договоре о предоставлении печатных площадей Газеты, а также Издания  Qaradala.kzлибо в счете.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

БАСҚА ЖАҢАЛЫҚТАР

РАХАТТА РАХАТ ЕМЕС

Иә, Рахатта рахат емес. Рахат ауылында технологияның дамып, интернет желісінің жер жаһанды…