Басты бет Ақпарат ағыны «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсы — Национальный конкурс «Мерейлі отбасы»

«Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсы — Национальный конкурс «Мерейлі отбасы»

0
1,295

Алматы облысында өнегелі құндылықтарды жаңғыртуға және отбасы мен некенің (ерлі-зайыптылықтың) жағымды үлгісін таратуға, отбасы мәртебесін арттыру мақсатында «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсы өткізіледі .

Конкурсқа әкімдіктердің аудандық (қалалық) комиссияларға 15 мамыр мен 15 маусым аралықтарындақатысуға өтінім арқылы,өзін-өзі ұсыну жолымен, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген заңды тұлғалардың ұсынуы бойынша отбасылар (үміткерлер) қатысады.

Конкурсқа қатысуға мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми жетістіктері жоғары, сондай-ақ қоғамдық пайдалы қызметке белсенді қатысады (волонтерлік, қайырымдылық, меценаттық, тәлімгерлік) отбасылар жіберіледі.

Қызметі Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынғанұйымдардың құрамына кіретін  мүшелері бар,  бұрын сотталған мүшелері бар отбасылар конкурсқа қатыса алмайды.

Конкурс екі кезеңде жүргізіледі. Бірінші кезең – аудандық (қалалық), екінші – облыстық деңгейде.

Конкурсқа қатысуға өтінім қағаз және электрондық нұсқада аудандық (қалалық) комиссияға келесі құжаттар тапсырылады:

1) ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері, балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері;

2) асырап алушы (қорғаншы) отбасылар үшін — жергілікті уәкілетті органның кәмелетке толмаған балаға қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу туралы шешімінен үзінді көшірме;

3) неке қию туралы куәліктің көшірмесі;

4) ата-аналарының біреуі қайтыс болған жағдайда, қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесі (болған жағдайда);

5) балаларды тәрбиелегені үшін алған көтермелеулердің, белгілі бір жетістіктері үшін алған көтермелеулердің бар екенін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

6) заңды және (немесе) жеке тұлғалардың ұсыным хаттары (кемінде екі);

7) отбасы мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми жоғары жетістіктерін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

8) дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім.

Құжаттарды көрсетілген мерзімнен кейін ұсынған үміткерлер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

Аудандық (қалалық) комиссияға ұсынылған құжаттар қайтарылмайды.

Барлық мәліметті аудандық (қалалық)ішкі  саясат бөлімінен  алуға болады.

 

В Алматинской области в целях  возрождения нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи проводится Национальный конкурс «Мерейлі отбасы».

Заявление на участие в Конкурсе подаются в районные, городские комиссии акиматов с 15 мая по 15 июнят.г.,путем самовыдвижения, а также по представлению местных исполнительных органов, юридических лиц, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения, а также активно участвуют в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество).

В конкурсе не  могут участвовать члены, которых входят (входили) в состав организаций, деятельность которых запрещена на территории Республики Казахстан и  члены, которых были ранее судимы.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – районный (городской), второй – областной.

На участие в конкурсе подаются нижеследующие документы:

1) Заявка для участия в конкурсе в бумажном и электронном вариантахподается в районную (городскую) комиссию

2)копии документов удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копии свидетельств о рождении детей;

3)копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей;

4)копии свидетельства о заключении брака;

5)копии свидетельства о смерти в случае смерти одного из родителей (при наличии);

6)копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи;

7)рекомендательные письма от юридических или физических лиц (не менее двух);

8)копии документов, подтверждающих высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи;

9) Претенденты, представившие документы позже указанного срока, не допускаются к участию в конкурсе.

10) Представленные в районную (городскую) комиссию документы не возвращаются.

По всем вопросам необходимо обратиться в районные и городские отделам внутренней политики.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

БАСҚА ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖУТ ПӘХРИГӘ АЙЛАНҒАН ДЕХАН ЕГИЛИГИ

Елимиз йеза егилиги вә мал чавичилиғини тәрәққий әткүзүп, заман еқимиға мувапиқ техника вә…