Басты бет Әлеумет ҚР ЭМ АТОМДЫҚ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ МЕН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША АУМАҚТЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ ОБЛЫС ТҰРҒЫНДАРЫН ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯСЫНАН ЗАҢСЫЗ АЖЫРАТУ ФАКТІЛЕРІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУДЫ СҰРАЙДЫ

ҚР ЭМ АТОМДЫҚ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ МЕН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША АУМАҚТЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ ОБЛЫС ТҰРҒЫНДАРЫН ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯСЫНАН ЗАҢСЫЗ АЖЫРАТУ ФАКТІЛЕРІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУДЫ СҰРАЙДЫ

0
285

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 23 қазандағы №356 «Электрмен жабдықтаудың үлгілік шарттарын бекіту туралы» бұйрығының 12-тармағына сәйкес сатушы тұтынушыға хабарлама жіберу фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен электрэнергиясы үшін төлемегені немесе толық төлемегені үшін электрэнергиясын беруді тоқтата тұрғанға дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын тұтынушыны хабардар етуге міндетті.

Егер тұтынушының келісім-шартында СМС арқылы хабарлама алу мүмкіндігі болса, онда осы арқылы хабарлама жіберуге міндетті, ал егер келісім-шартта мұндай жағдай көзделмесе, электр жабдықтаушы ұйым ажырату туралы хабарламаны қағаз жеткізгіш арқылы хабардар етуге міндетті.

Электр қуатынан заңсыз ажырату тұтынушылардың құқықтарын бұзу болып табылады және Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексінің 172-баптың 5-бөлігіне сәйкес (электр және (немесе) жылу энергиясын заңсыз шектеу және (немесе) ажырату)) лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне — 25 мөлшерінде, орта бизнес үшін — 50 мөлшерінде, ірі бизнес үшін — 75 АЕК мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі № 588 Заңының 19-бабы, 1-бөліміне сәйкес, тұтынушы жасалған шарттардың талаптарына сәйкес энергия өндiрушi, энергия берушi және энергиямен жабдықтаушы ұйымнан электр және жылу энергиясын жеткiзбеуден немесе сапасыз жеткiзуден келтiрiлген нақты нұқсанның орнын толтыруды талап етуге құқылы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА АТОМНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ МЭ РК ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ СООБЩИТЬ О ФАКТАХ НЕЗАКОННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ИХ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Согласно пункту 12 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 23 октября 2017 года №356 «Об утверждении Типовых договоров электроснабжения», продавец обязан уведомить потребителя не менее чем за 30 календарных дней до приостановления подачи электрической энергии за неоплату или неполную оплату за электрическую энергию способом, позволяющим подтвердить факт отправки уведомленияпотребителю.

— Если у потребителя в договоре указано, что он может получать уведомления посредством СМС-сообщения, то его обязаны уведомить этим видом, если же нет, то поставщик обязан предупредить об отключении, передав уведомление на бумаге. В случае, если отключили свет без предупреждения, житель региона имеет право обратиться к нам с письменным заявлением на поставщика электроэнергии.

Незаконное отключение от электроэнергии является нарушением прав потребителей и влекут собой штраф, согласно статьи 172 ч.5 (незаконные ограничение и (или) отключение электрической и (или) тепловой энергии) Кодекса об администравных правонарушений Республики Казхастан на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 25, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 75 МРП.

Также, согласно статьи 19 ч.1 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588. «Об электроэнергетике» потребители имеют право требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба(сгорание или выход из строя бытовой техники), причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической и тепловой энергии, в соответствии с условиями заключенных договоров;

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

БАСҚА ЖАҢАЛЫҚТАР

Қалжат қара суға зәру

Адам денесінің 80 пайызы судан тұратындығы ғылыми дәлелденген. Бұл арқылы біз адамның сусы…