Басты бет Әлеумет Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы

Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы

0
901

Нұрсұлтан Назарбаев Қоры
атқарушы директорының
2021 ж. _________№___және
«Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасының
кітапханасы» ММ директорының
2021 ж. _________№___
бірлескен бұйрығына
1-қосымша

«Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» атты
баспа, электрондық және аудиовизуалдық бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің арасындағы
ашық халықаралықконкурстың
ЕРЕЖЕСІ

 1. Негізгі ережелер
 2. «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы» мемлекеттік мекемесі жәнеНұрсұлтан Назарбаев Қоры баспа, электрондықжәне аудиовизуалдықбұқаралық ақпарат құралдары (бұдан әрі –БАҚ)қызметкерлерініңарасында номинацияларына сәйкесашық халықаралық конкурс (бұдан әрі – Конкурс)өткізеді.
 3. Конкурсноминациясы«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы» мемлекеттік мекемесі және Нұрсұлтан Назарбаев Қорының бірлескен бұйрығымен жыл сайын бекітіледі.

3.Конкурстың мақсаты:

1) қазақстандық мемлекеттіліктің негізі ретінде «Назарбаев моделін»,Елбасыныңидеялары мен бастамаларын көпшілікке тарату;
2) халықаралық кеңістікте еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерінақпараттық-имидждікілгерілету;
3) баспа және электрондық БАҚ қызметкерлерінің өзін-өзі шығармашылық тұрғыдандамытуы мен кәсіби өсуі үшін моральдық және материалдық ынталандыру;
4) халықаралық журналистер қауымдастығында келешегі бар жаңа есімдерді анықтау;
5) Елбасы кітапханасының архиві, кітапханасы және экспозиция қорындағы материалдарды медиа айналымға енгізу.
4.Конкурс келесі номинациялар бойынша өткізіледі:
1)«Үздік телевизиялық материал»(телеочерк, жаңалық бейнесюжеті, талдамалық шолу, арнайы репортаж, сұхбат, пікір, деректі фильм);
2)«Үздік радиоматериал»(радиобағдарлама, радиошолу, радиоочерк, радиоқойылым, талдамалық шолу, сұхбат);
3)«Газеттер мен журналдардағы үздік мақала»(мақала, очерк, эссе, талдамалық шолу, репортаж, сұхбат);
4)«Ғаламтордағы үздік жарияланым»(ақпараттық хабарлама,очерк, талдамалық шолу, сұхбат, репортаж, шолу, эссе);
5) «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым» (Қазақстан мен Қазақстан Республикасы Президентінің бастамалары туралы шетелдік БАҚ-тарда жарияланған материалдар).
5.Конкурстың өткізілуіне қатыстыбарлық ақпарат ұйымдастырушылардың сайттарында (www.presidentlibrary.kz,www.fnn.kz)жарияланады.
6.Қатысушыларды ақпараттық және техникалық қолдау мақсатында Кітапхананың сайтында (www.presidentlibrary.kz) және YouTUBE порталында (арна атауы – ҚР Тұңғыш Президентінің кітапханасы) Елбасыкітапханасыныңқызметі туралыбейнематериалдар орналастырылады.

 1. Номинациялардың сыйақы көлемі

7.Конкурстың сыйақы қоры 11 000 000теңгені құрайды және номинациялар бойынша төмендегідей бөлінеді:

«Үздік телевизиялық материал»:
1 орын –1 000 000 теңге;
2 орын –700 000 теңге;
3 орын –500 000 теңге.
«Үздік радиоматериал»:
1 орын –1 000 000 теңге;
2 орын –700 000 теңге;
3 орын –500 000 теңге.
«Газеттер мен журналдардағы үздік мақала»:
1 орын –1 000 000 теңге;
2 орын –700 000 теңге;
3 орын –500 000 теңге.
«Ғаламтордағы үздік жарияланым»:
1 орын –1000 000 теңге;
2 орын –700 000 теңге;
3 орын –500 000 теңге.
«Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым»:
1 орын –1000 000 теңге;
2 орын –700 000 теңге;
3 орын –500 000 теңге.

 1. Жүлделі орындарды иеленгенконкурсанттарға арнайы төсбелгі, куәлік,дипломмен ақшалай сыйақыберіледі.
 1. Конкурстың мерзімі мен шарттары

9.Конкурсқа2020 жылғы10қазан мен 2021 жылғы 10 қазан(қоса алғанда) аралығында ресми жарияланған (алғаш жарияланған, эфирге шығарылған, ғаламторда орналастырылған) бірегей материалдар қабылданады.
10.Конкурсқа қатысу өтінімдері2021 жылғы 1 маусым мен 20 қазан (қоса алғанда) аралығында пошта арқылы мынамекенжайға: Z05S5X1, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Ә.Бөкейхан көшесі, 1А, 343 каб., «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы»конкурсына» деген белгімен немесе presidentlibrary.pr.kz@gmail.com электронды поштасына қабылданады. Байланыс тел.: (7172) 69-30-51, 69-30-56, 69-30-57.
11.Конкурсқа қатысу үшін төмендегі құжаттар негіздеме болып табылады:
1) үлгігесәйкес толтырылған өтінім-сауалнама;
2) конкурстық жұмыс;
3) жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмесі;
4) БАҚ басшысы растағанжұмыс орнынан анықтама;
5) аталған БАҚ-та материалдың жарияланғанын растайтын эфирлік анықтама.
12.Конкурсқажеке және ұжымдық авторлар тек бір номинация бойынша қатыса алады. Соның ішінде бір тақырыппен біріктірілген материалдар циклын ұсынуға болады.
13.Автор (немесе авторлар ұжымы) өтінімге қол қоя отырып, Конкурс ұйымдастырушыларынаұсынған жұмыстың БАҚ-қа орналастырылуына автоматты түрде келісім береді.
14.Конкурстық жұмыстардыұсынутәртібі:
1) телевизиялық өнім –бейнесюжет пен оның ғаламтордағы сілтемесі, жарияланғанын растайтын анықтама;
2) радиохабарөнімі –аудиожазба меноның жарияланғанын растайтын анықтама;
3) мерзімді баспасөз өнімі – газеттегі мақаланың сканерленген нұсқасы мен ғаламтордағы сілтемесікөрсетілген құжат;
4) БАҚ ғаламторындағы өнім – материалдың «Word» форматындағы нұсқасы мен ғаламтордағы сілтемесікөрсетілген құжат.
15.Конкурстық жұмыстар көлеміжағынан шектелмейді.
16.Конкурстықжұмыстарды бағалау өлшемдері (10 балдық шкала бойынша):
1) конкурстық жұмыс мазмұнының конкурстың мақсаттарына сәйкестігі;
2) шығармашылық жаңашылдығы және идеяның ерекшелігі;
3) жұмыс мазмұнының тереңдігі;
4) орындаудыңтехникалық деңгейі (оның ішіндеинфографика, 3D-графика және т. б. пайдалану деңгейі,);
5) жалпы эстетикалық және эмоцияналдық қабылдауы.
17.Конкурстық жұмыс әлемнің барлық тілдерінде қабылданады.
18.Автор (немесе авторлар ұжымы) Конкурстықжұмыстыңмазмұны мен авторлығының дұрыстығы үшін жауап береді.
19.Жарнамалық сипаттағы жұмыс Конкурсқа іріктелінбейді.
20.Конкурсұйымдастырушылары қажет болған жағдайда қатысушыдан қосымша мәліметтерді, материалдың сәйкестігін, оның шығу мерзімін,авторлығын растайтын құжаттарды талап етуге құқылы.
21.Конкурс ұйымдастырушылары жекелеген номинациялар мен орындар бойынша сыйлық бермеуге,сондай-ақ номинациялар арасында жүлде қорын қайта бөлуге құқылы.
22.Конкурсқа жіберілген жұмыстар рецензияланбайды және қайтарылмайды.

 1. Конкурс қорытындылары

23.КонкурсқорытындысынКонкурстықкомиссияшығарады.

24.Конкурс өтінімдері2021 жылғы1 маусым мен 20 қазанға(қоса алғанда) дейін қабылданады.

25.Конкурстық жұмыстар2021 жылғы 25 қарашаға дейін іріктеледі.

26.Жеңімпаздарды марапаттау салтанаты 2021 жылғы 1 желтоқсан мен 13 желтоқсан аралығындаөтеді.

Приложение 1
к совместному приказу
исполнительного директора
Фонда Нурсултана Назарбаева
от _________ 2021 года № ___ и
директора государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы»
от _________ 2021 года № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом международном конкурсе
среди работников печатных, электронных и аудиовизуальных
средств массовой информации
«Независимость Казахстана и Елбасы»

 1. Основные Положения

 

 1. Государственное учреждение «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» и Фонд Нурсултана Назарбаева проводят открытый международный конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы» (далее – Конкурс) среди работников печатных, электронных и аудиовизуальных средств массовой информации (далее – СМИ) согласно номинациям Конкурса.
 2. Номинации Конкурса ежегодно утверждаются совместным приказом государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» и Фонда Нурсултана Назарбаева.
 3. Цели Конкурса:
 • популяризация достижений Казахстана за тридцать лет Независимости, продвижение «модели Назарбаева», идей и инициатив Елбасы как основы казахстанской государственности;
 • информационно-имиджевое продвижение достижений страны за годы независимости в международном пространстве;
 • создание моральных и материальных стимулов для творческой самореализации и профессионального роста работников печатных и электронных СМИ;
 • выявление новых перспективных имен в казахстанском и международном журналистских сообществах;
 • введение в медийный оборот материалов архивных, библиотечных и экспозиционных фондов Библиотеки Елбасы.
 1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучший телевизионный материал» (телеочерк, новостной видеосюжет, аналитический обзор, специальный репортаж, интервью, комментарий, документальный фильм);

2) «Лучший радиоматериал» (радиопрограмма, радиообозрение, радиоочерк, радиопостановка, аналитический обзор, интервью);

3) «Лучшая статья в газетах и журналах» (статья, очерк, эссе, аналитический обзор, репортаж, интервью);

4) «Лучшая публикация в интернет-СМИ» (информационное сообщение, очерк, аналитический обзор, интервью, репортаж, обозрение, эссе);

5) «Лучшая публикация в зарубежных СМИ» (материалы, опубликованные в зарубежных СМИ об инициативах Казахстана и Первого Президента Республики Казахстан).

 1. Вся информация о Конкурсе размещается на сайтах организаторов Конкурса www.presidentlibrary.kz и www.fnn.kz.
 2. С целью информационной и технической поддержки конкурсантов на сайте Библиотеки www.presidentlibrary.kz и портале YouTUBE (канал: Библиотека Первого Президента) размещены видеоматериалы о деятельности Библиотеки Елбасы.
 1. Размеры вознаграждения по номинациям 
 1. Призовой фонд Конкурса составляет 11 000 000 тенге, который в разрезе номинаций распределяется следующим образом:

«Лучший телевизионный материал»:
1 место – 1 000 000 тенге
2 место – 700 000 тенге
3 место – 500 000 тенге.
«Лучший радиоматериал»:
1 место – 1 000 000 тенге
2 место – 700 000 тенге
3 место – 500 000 тенге.
«Лучшая статья в газетах и журналах»:
1 место – 1 000 000 тенге
2 место – 700 000 тенге
3 место – 500 000 тенге.
«Лучшая публикация в интернет-СМИ»:
1 место – 1 000 000 тенге
2 место – 700 000 тенге
3 место – 500 000 тенге.
«Лучшая публикация в зарубежных СМИ»:
1 место – 1 000 000 тенге
2 место – 700 000 тенге
3 место – 500 000 тенге.

 1. Конкурсантам, занявшим призовые места, вручаются специальные нагрудные знаки, удостоверения, дипломы и денежные премии. 
 1. Сроки проведения и условия конкурса 
 1. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные материалы, официально обнародованные (впервые опубликованные, выпущенные в эфир, размещенные в интернете) в период с 10 октября 2020 года по 10 октября 2021 года (включительно).
 2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в явочном порядке, почтовым отправлением в срок с 1 июня по 20 октября (включительно) 2021 года по адресу: Z05S5X1, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. А.Бокейхана, 1А, каб.343, с пометкой «На конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы», а также на электронную почту presidentlibrary.pr.kz@gmail.com, контактные телефоны: (7172) 69-30-56, 69-30-57, 69-30-51).
 3. Основанием для участия в Конкурсе являются следующие документы:

1) заявка-анкета согласно прилагаемой форме;
2) конкурсная работа;
3) копия удостоверения личности или паспорта;
4) справка с места работы, заверенная руководителем СМИ;
5) эфирная справка об опубликовании (демонстрации) материала в СМИ.

В Конкурсе могут участвовать индивидуальные и коллективные авторы. Индивидуальный или коллективный автор имеет право участвовать только в одной номинации. В числе работ допускается наличие циклов материалов, объединенных одним наименованием.Подписывая заявку, автор (коллектив авторов) автоматически дает согласие организаторам Конкурса на размещение конкурсной работы в СМИ по своему усмотрению.

 1. Форма предоставления конкурсных работ:
 • продукция телевидения – видеоматериал на диске с указанием ссылок в интернете;
 • продукция радиовещания – аудиоматериал на диске и документ, подтверждающий факт трансляции;
 • продукция периодической печати – сканированный электронный экземпляр статьи на диске с указанием ссылок в интернете;
 • продукция в интернет-СМИ – электронный экземпляр публикации в формате «Word» на диске с указанием ссылок в интернете.
 1. Конкурсные работы по объему не ограничиваются.
 2. Критерии оценки конкурсных работ (по 10-балльной шкале):
 • соответствие содержания конкурсной работы теме и целям конкурса;
 • творческая новизна и оригинальность идеи;
 • глубина содержания работы;
 • уровень технического исполнения (в т.ч. уровень использования инфографики, 3D-графики и др.);
 • общее эстетическое и эмоциональное восприятие.
 1. Конкурсные работы принимаются на всех языках мира.
 2. Ответственность за достоверность содержания и авторство конкурсной работы несет автор (коллектив авторов).
 3. Работы рекламного характера к участию в Конкурсе не допускаются.
 4. В случае необходимости организаторы Конкурса вправе затребовать от конкурсанта дополнительные сведения, подтверждающие аутентичность материала, сроки его выхода и авторство.
 5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не присваивать призы по отдельным номинациям и местам, а также перераспределять призовой фонд между номинациями.
 6. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
 1. Подведение итогов конкурса 
 1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия.
 2. Конкурсные заявки принимаются с 1 июня до 20 октября (включительно) 2021 года.
 3. Отбор конкурсных работ и подведение итогов Конкурса проводятся до 25 ноября 2021 года.
 4. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится в период с 1 по 13 декабря 2021 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма

 

Заявка-анкета

на участие в открытом международном конкурсе

«Независимость Казахстана и Елбасы» среди работников СМИ

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)

участника:___________________________________________________

 

Дата рождения__________________________________________________

 

Место работы, должность:______________________________________

________________________________________________________________

 

Номинация:__________________________________________________

 

Наименование конкурсной работы:_______________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Продолжительность

конкурсной работы (аудиовизуальной):___________________________

 

Дата выпуска конкурсной работы:________________________________

 

Контактные телефоны:_________________________________________

 

Электронный адрес:___________________________________________

 

Почтовый адрес, индекс: _______________________________________

 

С условиями участия в конкурсе согласен:

 

_________________             ( ___________________________ )

подпись                                         ФИО

 

«____» ___________________ 2021 года

 

Примечание: Все графы заявки обязательны для заполнения.                      

 

«Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» атты

Баспа, электрондық және аудиовизуалдық бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің арасындағы

ашық халықаралық конкурсқа қатысудың

ӨТІНІМ — САУАЛНАМАСЫ

Қатысушыныңтегі, аты-жөні (толық):___________________________

Туған күні, айы, жылы__________________________________________

Жұмыс орны:________________________________________________

Лауазымы:__________________________________________________

Номинация:_________________________________________________

Конкурстық жұмыстың атауы:_________________________________

Конкурстық жұмыстың ұзақтығы______________________________

Конкурстық жұмыстың шығарылған мерзімі:____________________

Байланыс телефондары:______________________________________

Электрондық мекенжайы:_____________________________________

Пошта мекенжайы, индексі:___________________________________

Конкурсқа қатысу шарттарымен келісемін:

_________________                                (______________________________)

қолы                                                                                     АӘТ

2021 жылғы «____» ___________________

Ескерту:Өтінімнің барлық бағанын толтыру міндетті.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

БАСҚА ЖАҢАЛЫҚТАР

Обсуждены новые подходы к стабилизации цен на социальные продукты питания

Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел се…